Viser arkivet for stikkord slekt

Nok eit bilete av muleg slekt frå Stjørdal

Hei igjen,

Her har eg eit bilete som vart teke i Stjørdal. Etter alt å døme må dette vera slekt, men eg veit diverre ikkje kven det er. Har nokon av dykk kjennskap til dette biletet? Det kan hende det er av Berri-folket.

Mvh
Ragnar

Mulig slekt fra Stjørdal, Berri

Hei! Min tipp-tipp-tipp-oldefar Peder Johansen Berri vart fødd i Stjørdal i 1801. Det same året vart han teken med til Skogn Markabygda og fekk der etternamnet Støring etter den nye garden åt foreldra Johan og Dordi. Nyleg kom eg over nokre bilete frå 1800-talet, og der meiner eg ut ifrå familielikskap å ha funne denne karen. Men på biletet står det korkje namn eller dato.

Da eg kom over denne sida, tenkte eg med meg sjølv at einaste måten ein skal kunne finne ut av dette, må vera å sjå om slektningane i Stjørdal sit på same biletet. Kjenner de att desse andleta?

http://media2.origo.no/-/image/preview/1912435_h0_48x48.jpg

På forhand mange takk.

Mvh
Ragnar